Top Banner

Tks!

NHẬT KÝ VÒNG ĐẤU

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU ĐÃ NHẬP


Kết quả nhập vào hệ thống sẽ hiển thị và được BTC chấp nhận với điều kiện:
+ Do đội chủ nhà của vòng đấu cập nhật;
+ Nhập đúng mã xác thực (là 5 ký tự liền nhau, nếu có chữ thì phải nhập IN HOA) của đội chủ nhà khi thực hiện nhập kết quả.
+ Kết quả trận đấu phải nhập trước thứ tư hàng tuần (Tối đa 2 ngày sau khi trận đấu diễn ra; các cặp đấu nếu thay đổi lịch đấu quy định cần báo cho ban tổ chức, tránh tình trạng không cập nhật được kết quả vì lý do này).
+ Sau khi đội chủ nhà nhập kết quả lên hệ thống, đội khách thực hiện việc kiểm tra, nếu thấy đó là đúng thì thực hiện gửi biên bản trận đấu cho BTC theo link ở phần dưới đây.
Có bất cứ thắc mắc, chưa hiểu, lỗi phát sinh trong quá trình truy cập link mẫu nhập kết quả hoặc sau khi nhập kết quả xin liên hệ với BTC để giải đáp thắc mắc, hiệu chỉnh hoặc sửa chữa:
Số điện thoại: 09123 91270 hoặc Messerger!

GỬI BIÊN BẢN TRẬN ĐẤU BẤM ĐỂ TẢI BB & ẢNH CHỤP +>>BẤM ĐỂ TẢI BB & ẢNH CHỤP +>>