Top Banner

Tks!

LỖI KHI VĐV ĐĂNG KÝ TT VĐV 2019 


Các đội truy cập trang danh sách thành viên của đội mình, kiểm tra, rà soát và thống kê lại những VĐV không hiển thị trong danh sách hoặc đã hiển thị nhưng cần thay đổi thông tin hoặc chưa có ảnh VĐV. Trong khi hệ thống chưa cho phép các đội tự sửa thông tin VĐV đã đăng ký, đội nào phát sinh việc sửa đổi thông tin hoặc cập nhật ảnh VĐV còn thiếu hoặc không đủ chất lượng, không đúng khuôn hình 3x4 ... thì CẦN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI cho VĐV đó (lưu ý: Mỗi VĐV chỉ cần đăng ký 1 lần). Tiếp theo cần BÁO CHO BTC danh sách các VĐV cần thay đổi thông tin, thay hoặc bổ sung ảnh. Yêu cầu các đội thực hiện sớm để trước ngày 15/4/2019 BTC sẽ tập hợp sửa đổi chung cho các đội một lần, mau chóng hoàn thành việc chốt danh sách VĐV vào mùa giải 2019!

Lưu ý: Ảnh VĐV khi đưa lên hệ thống là ảnh chân dung, chụp rõ nét, không đeo kính, tỷ lệ 3x4 (như ảnh thẻ hoặc CMTND)

1./ Phúc La
- Trên hệ thống 2018 chưa có ảnh của VĐV Nguyễn Bảo Việt - Yêu cầu thực hiện đăng ký lại để bổ sung ảnh
- Chưa có thông tin, ảnh của VĐV Vũ Thanh Sơn trên hệ thống - Yêu cầu đăng ký lại (điền đầy đủ thông tin và ảnh chân dung vđv) để bổ sung thông tin đầy đủ về VĐV

2./ Yên Xá (VĐV #13= Trần Việt Dương), Nhà Thiếu nhi 1 (VĐV #13= Nguyễn Trung Thành): đều đăng ký 13 VĐV, vượt khung quy định về số lượng. VĐV đăng ký cuối cùng (người # 13) sẽ không hiển thị trong danh sách VĐV

Dưới đây là danh sách các VĐV đã được cập nhật vào hệ thống nhưng chưa có ảnh VĐV. Đề nghị các đội sớm nhất có thể, hãy đăng lý lại thông tin một cách đầy đủ cho nhứng VĐV có trên trong danh sách!

Không có nhận xét nào