Top Banner

Tks!

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐƠN & ĐÔI HỖN HỢP - 2019

1) NỘI DUNG ĐƠN HỖN HỢP 3 HẠNG A-B-C:
Stt Họ và tên Hạng Đội 2019 Nội dung thi đấu Ảnh Đã nộp tiền
1 Lê Hùng C Viên sủi VitaHung Đơn, Đôi X
2 Trần Thanh Tùng B Viên sủi VitaHung Đơn, Đôi X
3 Nguyễn Hoàng Lâm C Viên sủi VitaHung Đơn, Đôi X
4 Vũ Hồng Sơn C PLA 2 Đơn, Đôi X
5 Đinh Công Minh C PLA 2 Đơn, Đôi X
6 Nguyễn Anh Dũng A Văn Mỗ Đơn, Đôi X
7 Hà Tuấn Sơn B Văn Mỗ Đơn X
8 Nguyễn Thanh Bình C Usilk - Văn Khê Đơn
9 Đỗ Duy Hiếu C Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
10 Phạm Văn Quân C Usilk - Văn Khê Đơn
11 Nguyễn Dụng Anh B 9X Mizuno Đơn X
12 Nguyễn Thanh Hà B 9X Mizuno Đơn, Đôi X
13 Vũ Duy Tùng C 9X Mizuno Đơn X
14 Nguyễn Ngọc Cường B 9X Mizuno Đơn X
15 Nguyễn Đức Hiếu C 9X Mizuno Đơn X
16 Nguyễn Xuân Tùng C Văn Mỗ Đơn X
17 Dương Tiến Tùng C Yên Nghĩa Đơn X
18 Nguyễn Mạnh Cường C Nhân Đức Hotel Đơn, Đôi X
19 Lê Đức Anh C Kiến Lửa Đơn, Đôi
20 Nguyễn Trọng Bình C Kiến Lửa Đơn, Đôi X
21 Trần Trung Đức C Trung Dũng Đơn, Đôi X
22 Phan Lê Hưng C Trung Dũng Đơn, Đôi X
23 Vũ Quang Dũng B La Khê Đơn, Đôi X
24 Đặng Thị Minh Hải C EPC - TSQ Euroland Đơn, Đôi X
25 Nguyễn Thành Chung C NTN 1 Đơn X
26 Đinh Quang Tùng C Đội mới (Thường Tín) Đơn X
27 Trần Tài C Đội mới (Cienco 4) Đơn X
28 Ngọc Tiến A Đội mới (TQ) Đơn, Đôi X
29 Nguyễn Việt An B Đội mới (KT) Đơn, Đôi X X
30 Thành 6 ngón B Đội mới Đơn, Đôi X
31 Nguyễn Thu Hằng B Đội mới (QĐ) Đơn, Đôi X
32 Lê Đại Dương B Đội mới Đơn X

2) NỘI DUNG ĐƠN HỖN HỢP 3 HẠNG D-E-F:
Stt Họ và tên Hạng Đội 2019 Nội dung thi đấu Ảnh Đã nộp tiền
1 Nguyễn Hà Tuyền E Yên Nghĩa 1 Đơn, Đôi X
2 Nguyễn Trường Đại D Yên Nghĩa Đơn, Đôi X
3 Hoàng Đình Chinh F Yên Nghĩa Đơn X
4 Đỗ Văn Hiệu E Yên Nghĩa 1 Đơn X
5 Khúc Thanh Bình D Yên Nghĩa 1 Đơn X
6 Lê Đăng Đức D Nhân Đức Hotel Đơn, Đôi X
7 Nguyễn Thanh Hùng E Yên Nghĩa 1 Đơn
8 Nguyễn Tuấn Anh D Yên Nghĩa Đơn
9 Phạm Anh Văn D Yên Nghĩa 2 Đơn
10 Nguyễn Hà Toản D PLA 1 Đơn, Đôi X
11 Nguyễn Hà Thắng E PLA 1 Đơn, Đôi X
12 Lưu Quỳnh E PLA 1 Đơn X
13 Vương Đức Nam E PLA 1 Đơn X
14 Tạ Văn Huy E PLA 1 Đơn, Đôi X
15 Vũ Việt Hà E PLA 2 Đơn, Đôi
16 Nguyễn Lộc F PLA 2 Đơn, Đôi X
17 Vũ Duy Đức F PLA 2 Đơn, Đôi X
18 Nguyễn Tiến Nam E Yên Xá Đơn X
19 Nguyễn Ngọc Thái E Yên Xá Đơn X
20 Vũ Chí Trung D Yên Xá Đơn X
21 Đỗ Anh Tuấn D Yên Xá Đơn X
22 Nguyễn Hùng Kiên D Hà Trì 4 Đơn X
23 Phạm Thanh Bình E Hà Trì 4 Đơn X
24 Nguyễn Tiến Hưng E Hà Trì 4 Đơn, Đôi X
25 Cao Văn Phi E Hà Trì 4 Đơn X
26 Nguyễn Giang Sơn E Hà Trì 4 Đơn, Đôi X
27 Nguyễn Thế Duy F Sông Nhuệ Đơn, Đôi X
28 Phạm Ánh Nguyên F Sông Nhuệ Đơn
29 Nguyễn Thành Phước F Sông Nhuệ Đơn
30 Đỗ Hồng Hiệp F La Khê Đơn
31 Đào Minh Phương D La Khê Đơn X
32 Nguyễn Tiến Cường D La Khê Đơn, Đôi X
33 Ngô Xuân Sơn E La Khê Đơn, Đôi X
34 Nguyễn Xuân Trường F La Khê Đơn, Đôi X
35 Phạm Công Minh F GoldSilk Đơn
36 Nguyễn Đồng Tú F GoldSilk Đơn, Đôi
37 Lê Hoàng Long D 9X Mizuno Đơn, Đôi X
38 Nguyễn Thanh Tùng D 9X Mizuno Đơn, Đôi X
39 Đào Duy Bách D 9X Mizuno Đơn, Đôi X
40 Nguyễn Linh Chi E 9X Mizuno Đơn X
41 Nguyễn Trang Nhung E 9X Mizuno Đơn X
42 Nguyễn Mậu Dũng D Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
43 Bùi Minh Trường F Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
44 Nguyễn Thanh Tùng E Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
45 Trần Đức Xuân E Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
46 Phạm Hồng Miên D Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
47 Hồ Nam Thanh F Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
48 Trần Vũ Thọ E Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
49 Nguyễn Bá Trường D Usilk - Văn Khê Đơn, Đôi
50 Nguyễn Văn Lanh E Usilk - Văn Khê Đơn
51 Nguyễn Văn Thảo E Usilk - Văn Khê Đơn
52 Nguyễn Đình Thăng E Usilk - Văn Khê Đơn
53 Nguyễn Huy Thọ F Kiến Hưng Đơn
54 Vũ Tuấn Anh F Kiến Hưng Đơn
55 Kiều Anh Dũng D Kiến Hưng Đơn, Đôi X
56 Đặng Hoài Nam F Kiến Hưng Đơn
57 Cao Vô Sản D Kiến Hưng Đơn, Đôi X
58 Lê Ngọc Sơn E Viên sủi VitaHung Đơn X
59 Nguyễn Tuấn Thành D Viên sủi VitaHung Đơn, Đôi X
60 Lục Hùng Tài E Viên sủi VitaHung Đơn, Đôi X
61 Lại Hiệp Hưng E Viên sủi VitaHung Đơn, Đôi X
62 Trịnh Đình Nghĩa F EPC - TSQ Euroland Đơn X
63 Lê Đăng Trung E EPC - TSQ Euroland Đơn, Đôi X
64 Trần Đình Quang F EPC - TSQ Euroland Đơn, Đôi X
65 Mai Văn Việt E EPC - TSQ Euroland Đơn, Đôi X
66 Nguyễn Duy Thành F EPC - TSQ Euroland Đơn, Đôi X
67 Vũ Ngọc Luyến F EPC - TSQ Euroland Đơn, Đôi X
68 Vũ Bình Minh F EPC - TSQ Euroland Đơn X
69 Đoàn Quốc Bình D Phúc La Đơn X
70 Phạm Anh Đông D Phúc La Đơn X
71 Vũ Thanh Sơn D Phúc La Đơn, Đôi X
72 Lã Đại F Phúc La Đơn, Đôi X X
73 Hoàng Minh Trường E Văn Mỗ Đơn X
74 Nguyễn Hữu Thành E Văn Mỗ Đơn, Đôi X
75 Phí Bá Hùng D Hà Cầu Đơn
76 Chị Hòa F Hà Cầu Đơn
77 Nguyễn Đình Hưng E Hà Cầu Đơn X
78 Phạm Thế Lâm E Triều Khúc Đơn X
79 Nguyễn Cao Sơn E Triều Khúc Đơn X
80 Triệu Quang Hòa E Triều Khúc Đơn X
81 Nguyễn Văn Hải E Triều Khúc Đơn X
82 Nguyễn Quốc Kiên E Trung Dũng Đơn X
83 Trần Trung Đông E Trung Dũng Đơn
84 Phạm Ngọc Duy F Hyundai Hill Đơn
85 Nguyễn Thị Phượng F Văn Quán Đơn, Đôi
86 Nguyễn Hưng Thủy E Thắng Lợi Đơn
87 Nguyễn Văn Hoàng D NVH TN 1 Đơn, Đôi
88 Trần Diệu Linh E Vạn Phúc Đơn, Đôi
89 Nguyễn Văn Khánh E Hà Trì 1 Đơn X
90 Nguyễn Mạnh Quý F Đội mới Đơn X
91 Đỗ Phú Thành F Đội mới Đơn X
92 Lê Ngọc Tuấn F Đội mới Đơn, Đôi
93 Trương Thanh Phượng F Đội mới Đơn X
94 Trịnh Xuân Trường F Đội mới Đơn X
95 Nguyễn Văn Huân F Đội mới Đơn X
96 Đỗ Đình Đảng F Đội mới Đơn X
97 Hà Hồng Quang F Đội mới Đơn X X
98 Lê Anh Dương E Đội mới Đơn X X
99 Đinh Văn Duy E Đội mới Đơn X X
100 Hà Tuấn Thìn D Đội mới (HV QY) Đơn X X
101 Nguyễn Phúc Lâm D Đội mới (Bế Văn Đàn) Đơn X
102 Diêm Đăng Hưng D Đội mới (Sơn Tè) Đơn, Đôi
103 Nguyễn Ánh Ngọc E Đội mới (Sơn Tè) Đơn, Đôi
104 Nguyễn Thanh Bình F Đội mới Đơn
105 Đoàn Xuân Cường D Đội mới Đơn
106 Đỗ Thanh Bình F Đội mới (HV QY) Đơn X
107 Trinh 3 tai D Đội mới Đơn, Đôi
108 Dũng E Đội mới Đơn

3) NỘI DUNG ĐÔI HỖN HỢP TỪ HẠNG A->F
Stt Họ và tên Hạng Đội 2019 Nội dung thi đấu Ảnh Đã nộp tiền
1 Nguyễn Tiến Hưng E Hà Trì 4 Đôi X
Nguyễn Giang Sơn E Hà Trì 4 X
2 Vũ Văn Đắc E Hà Trì 4 Đôi X
Đức tiểu hổ B Hà Trì 4 X
3 Trần Hải Nam F Hyundai Hill Đôi X
Trần Thanh Bình F Hyundai Hill X
4 Nguyễn Trường Đại D Yên Nghĩa 1 Đôi X
Nguyễn Hà Tuyền E Yên Nghĩa 1 X
5 Nguyễn Văn Quân E Yên Nghĩa Đôi X
Nguyễn Văn Thuật E Yên Nghĩa X
6 Trần Diệu Linh E Vạn Phúc Đôi
Nguyễn Văn Điền E Yên Nghĩa 1
7 Lại Hiệp Hưng E Viên sủi VitaHung Đôi X
Nguyễn Tuấn Thành D Viên sủi VitaHung X
8 Trần Thanh Tùng B Viên sủi VitaHung Đôi X
Lục Hùng Tài E Viên sủi VitaHung X
9 Nguyễn Hoàng Lâm C Viên sủi VitaHung Đôi X
Lê Hùng C Viên sủi VitaHung X
10 Nguyễn Việt An B Đội mới (KT) Đôi X
Vũ Tuấn Doanh E Viên sủi VitaHung X
11 Nguyễn Hà Toản D PLA 1 Đôi X
Tạ Văn Huy E PLA 1 X
12 Cao Vô Sản D Thất Bát Đôi
Đinh Công Minh C Thất Bát X
13 Nguyễn Hà Thắng E PLA 1 Đôi X
Vũ Hồng Sơn C PLA 2 X
14 Nguyễn Lộc F PLA 2 Đôi X
Vũ Duy Đức F PLA 2 X
15 Nguyễn Đức Hưng C Đội mới Đôi
Vũ Việt Hà E PLA 2
16 Lưu Quỳnh E PLA 1 Đôi X
Cường tóc C PLA X
17 Nguyễn Văn Thanh E Hà Cầu Đôi X
Đàm Trọng Ba D PLA 1 X
18 Nguyễn Tiến Cường D La Khê Đôi X
Ngô Xuân Sơn E La Khê X
19 Vũ Quang Dũng B La Khê Đôi X
Đào Minh Phương D La Khê X
20 Nguyễn Xuân Trường F La Khê Đôi X
Nguyễn Thị Phượng F Văn Quán X
21 Nguyễn Mậu Dũng D Usilk - Văn Khê Đôi
Đỗ Duy Hiếu C Usilk - Văn Khê
22 Trần Đức Xuân E Usilk - Văn Khê Đôi
Nguyễn Thanh Tùng E Usilk - Văn Khê
23 Hồ Nam Thanh F Usilk - Văn Khê Đôi
Bùi Minh Trường F Usilk - Văn Khê
24 Trần Vũ Thọ E Usilk - Văn Khê Đôi
Lê Ngọc Tuấn F Đội mới
25 Nguyễn Bá Trường D Usilk - Văn Khê Đôi
Phạm Hồng Miên D Usilk - Văn Khê
26 Nguyễn Văn Thảo E Usilk - Văn Khê Đôi
Trần Tài C Đội mới
27 Phạm Văn Quân C Usilk - Văn Khê Đôi
Đinh Quang Tùng C Đội mới
28 Lê Đăng Trung E EPC - TSQ Euroland Đôi X
Đặng Thị Minh Hải C EPC - TSQ Euroland X
29 Trần Đình Quang F EPC - TSQ Euroland Đôi X
Mai Văn Việt E EPC - TSQ Euroland X
30 Nguyễn Duy Thành F EPC - TSQ Euroland Đôi X
Vũ Ngọc Luyến F EPC - TSQ Euroland X
31 Nguyễn Thanh Hà B 9X Mizuno Đôi X
Nguyễn Thanh Tùng D 9X Mizuno X
32 Lê Hoàng Long D 9X Mizuno Đôi X
Đào Duy Bách D 9X Mizuno X
33 Nguyễn Linh Chi E 9X Mizuno Đôi X
Nguyễn Trang Nhung E 9X Mizuno X X
34 Nguyễn Ngọc Cường B 9X Mizuno Đôi
Nguyễn Đức Hiếu C 9X Mizuno
35 Lã Đại F Phúc La Đôi X
Nguyễn Doãn Hiệu D Phúc La X
36 Đoàn Quốc Bình D Phúc La Đôi X
Phạm Anh Đông D Phúc La X
37 Vũ Thanh Sơn D Phúc La Đôi
Hùng anti E Phúc La
38 Nguyễn Mỹ Trang D NTN 1 Đôi
Đặng Lê Minh Tân E NTN 1
39 Lương Đình Quang D Văn Mỗ Đôi X
Nguyễn Xuân Tùng D Văn Mỗ X
40 Ngọc Tiến A Đội mới Đôi X
Nguyễn Hữu Thành E Văn Mỗ X
41 Hoàng Minh Trường E Văn Mỗ Đôi X
Nguyễn Huy Hoàng B Văn Mỗ X
42 Lê Đức Anh C Kiến Lửa Đôi X
Nguyễn Anh Dũng A Văn Mỗ X
43 Nguyễn Trọng Bình C Kiến Lửa Đôi X
Lê Huy Hưng B Đội mới X
44 Phạm Huy Hoàng B Kiến Lửa Đôi
Phùng Trương Nam D Đội mới X
45 Nguyễn Thế Duy F Sông Nhuệ Đôi X
Kiều Anh Dũng D Kiến Hưng X
46 Đặng Nguyễn Hoài Nam F Kiến Hưng Đôi
Nguyễn Mạnh Quý F Đội mới
47 Trần Trung Đức C Trung Dũng Đôi
Phan Lê Hưng C Trung Dũng
48 Nguyễn Đồng Tú F GoldSilk Đôi
Nguyễn Văn Hoàng D NVH TN 1
49 Đoàn Xuân Cường D Đội mới Đôi X
Nguyễn Thu Hằng B Đội mới (QĐ) X
50 Hiệp F Đội mới (Yết Kiêu) Đôi
Cường E Văn Quán
51 Diêm Đăng Hưng D Đội mới (Sơn Tè) Đôi
Nguyễn Ánh Ngọc E Đội mới (Sơn Tè)
52 Lê Đăng Đức D Nhân Đức Hotel Đôi X
Nguyễn Mạnh Cường C Nhân Đức Hotel X
53 Trinh 3 tai D New Đôi
Thành 6 ngón B New


Không có nhận xét nào