Top Banner

Tks!

Tổng kết lượt đi giải Hadong Super League 2019.

Chiều hôm qua cuộc họp lãnh đội của giải Hà Đông tổng kết lượt đi đã kết thúc tốt đẹp, cuộc họp đã diễn ra trong không khí vui vẻ và đoàn kết.BTC đã đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của lượt đi và sau đây là kết quả cuộc họp.
1./ Về điều lệ: Thống nhất sẽ bổ sung việc thưởng điểm cho các vdv đánh chính của các đội tham dự trận bán kết, chung kết. (Cụ thể BTC sẽ công bố sau).

2./  Trao giải cho tập thể, cá nhân đặt thành tích tốt nhất của lợt đi:
  • Các đội có thành tích tốt nhất lượt đi:
     + Seri A: Đội Văn Mỗ và đội Usilk Văn Khê 1.
     + Seri B: Đội TSQ Euro Land và đội Trung Dũng.
  • VDV xuất sắc nhất lượt đi:
     + Seri A: Vdv Trần Minh Đức đội Kiến Hưng.
     + Seri B: Vdv Bùi Minh Trường đội Usilk Văn Khê 2.

3./ Về xét hạng vdv để điều chỉnh hạng:
  • Vdv Trần Minh Đức hạng E đội Kiến Hưng sẽ chuyển thành hạng D.
  • Vdv Nguyễn Xuân Tùng hạng E đội Văn Mỗ sẽ chuyển thành hạng D.
  • Vdv Trần Đại Nghĩa hạng F đội Sông Nhuệ sẽ chuyển thành hạng E.
  • Các vdv Trần Mạnh Cường, Dương Minh Tiến, Vũ Văn Thịnh, Vũ Quang Minh đội Trung Dũng sẽ là hạng B Hà Đông khi đánh trận siêu cup (nếu có). Các vdv Trần Mạnh Cường & Dương Minh Tiến chỉ được tham dự đánh đôi từ giờ đến hết giải. (Trừ trận siêu cup).

4./ Các vdv đủ điều kiện lên hạng:
  • Vdv Doãn Hồng Quang hạng C Nhà Thiếu Nhi lên hạng B.
  • Vdv Nguyễn Hoàng Lâm hạng D đội Viên sủi VitaHung lên hạng C.
  • Vdv Vũ Chí Trung hạng E đội Yên Xá lên hạng D.

5./  Cuộc họp đã rà soát từng vdv đăng ký bổ sung lượt về đảm bảo đúng trình độ, còn trường hợp đội Văn Mỗ đăng ký vdv Sơn sẽ trả lời ae trong ngày thứ 3 _18.6.2019.

6./  Vấn đề bóng và tung bóng được BTC đề nghị các đội làm chặt chẽ hơn.

Cuộc họp đã kết thúc thành công sau khi đã bàn và giao lưu văn nghệ.

Không có nhận xét nào