Top Banner

Tks!

BIÊN BẢN BỐC THĂM CHIA BẢNG - ĐÔI HỖN HỢP 2019

BẢNG CẶP VĐV 1 CẶP VĐV 2 CẶP VĐV 3 CẶP VĐV 4
1 Tú + Hoàng Hà + Tùng Trường + Miên Trinh 3 tai + Thành 6 ngón
FD  Goldsilk BD  9x Mizuno DD  Usilk DB New
2 Lâm + Hùng Cường + Hiếu Thanh + Ba  
CC  VitaHung BC 9x Mizuno ED PLA  
3 Thọ + Tuấn Tiến + Thành Bình + Hưng  
EF Usilk AE Văn Mỗ CB Kiến Lửa  
4 Dũng + Đức Anh Nam + Quý Thảo + Tài  
AC Văn Mỗ FF Kiến Hưng EC  Usilk  
5 Cường + Hằng Chi + Nhung Thanh + Trường  
DB New EE 9x Mizuno FF Usilk  
6 Quang + Tùng Lộc + Đức Bình + Đông  
DD Văn Mỗ FF  PLA DD Phúc La  
7 Đức + Đắc Toản + Huy Đại + Tuyền Hưng + Ngọc
BE HT4 DE PLA DE  Yên Nghĩa DE New
8 Xuân + Tùng Thành + Luyến Long + Bách Cường + Đức
EE Usilk FF TSQ DD 9x Mizuno CD Nhân Đức Hotel
9 Đức + Hưng Dũng + Hiếu Tùng + Tài  
CC Trung Dũng DC Usilk BE VitaHung  
10 Linh + Điền Cường + Sơn Trang + Tân Sơn + Hùng
EE Yên Nghĩa DE La Khê DE Nhà Thiếu Nhi DE Phúc La
11 Đại + Hiệu Trung + Hải Trường + Hoàng  
FD  Phúc La EC TSQ EB   Văn Mỗ  
12 Hưng + Thành Hưng + Sơn Quân + Tùng  
ED   VitaHung EE Hà Trì 4 CC Usilk  
13 Quỳnh + Cường Hoàng + Nam Quang + Việt  
EC PLA BD Kiến Lửa FE TSQ  
14 Doanh + An Thắng + Sơn Nam + Bình Cường + Hiệp
EB VitAHung EC PLA FF Hyundai EF Yết Kiêu
15 Sản + Minh Dũng + Phương Quân + Thuật  
DC Thất Bát BD La Khê EE Yên Nghĩa  
16 Hưng + Hà Duy + Dũng Trường + Phượng  
CE PLA FD Kiến Hưng FF La Khê  


Không có nhận xét nào