Top Banner

Tks!

BIÊN BẢN BỐC THĂM CHIA BẢNG - ĐƠN ABC 2019

BẢNG VĐV 1 VĐV 2 VĐV 3 VĐV 4
1 Lê Hưng Tùng Bin Thành 6 ngón Tiến TQ
C - Trung Dũng C - Văn Mỗ B - New A - new
2 Trung Đức Quang Tùng Duy Tùng Thanh Bình
C - Trung Dũng C - Thường Tín C - 9x Mizuno C - Usilk
3 Minh Hải Thanh Hà Việt An Đại Dương
C - TSQ B - 9x Mizuno B - New B - New
4 Trần Tài Hoàng Lâm Duy Hiếu Minh B
C - New C - VitaHung C - Usilk C - PLA
5 Cường Dụng Anh Thanh Tùng Đức Anh
C - Nhân Đức Hotel B - 9x Mizuno B - VitaHung C - Kiến Lửa
6 Tuấn Sơn Trọng Bình Quang Dũng Tiến Tùng
B - Văn Mỗ C - Kiến Lửa B - La Khê C - Yên Nghĩa
7 Lê Hùng Thành Chung Ngọc Cường Văn Quân
C - VitaHung C - Nhà Thiếu Nhi B - 9x Mizuno C - Usilk
8 Thu Hằng Sơn Dũng Hiếu
B - New C - PLA A - Văn Mỗ C - 9x Mizuno

Không có nhận xét nào